Kerkdiensten Woumen

Sint Andreas kerk in Woumen

Eucharistievieringen

in Woumen

 

LITURGISCHE VIERINGEN PASTORALE EENHEID SINT-PIETER GROOT-DIKSMUIDE

ZATERDAG 16 september 2023

14.00 u. Diksmuide

Huwelijk Annelies Verhegge en Jochen Simons

 

16.30 u. Oudekapelle

Gez. mis voor de bijzondere intentie van J.H.

 

18.00 u. Diksmuide

Gez. mis voor een bijzondere intentie (L.V.)

 

18.00 u. Leke

Gez. mis voor de leden en overleden leden van de kerkraad van Leke, en voor alle parochianen

Opgeluisterd door het koor Noorderlicht

Feestelijke heropening van de gerestaureerde kerk met aansluitend receptie

 

19.30 u. Oostkerke

Gez. mis voor de overleden parochianen

Fundatiemis voor Johannes Desweemer en vr.  (10)

Kermisweekend

 

 

ZONDAG 17 september 2023

09.00 u. Pervijze

Gez. fundatiemis voor Pieter Deceuninck (23)

 

09.15 u. Woumen

Gez. fundatiemis voor de familie Tack

 

10.30 u. Diksmuide

Gez. jaarmis voor Maurits Latré en echtgenote Christiane Wynendaele

Opgeluisterd door het Sint-Niklaaskoor

 

10.45 u. Esen

Gez. jaarmis voor overleden familie v.C., D.; G.N. en D.H.

 

18.00 u. Diksmuide

Gez. mis ter nagedachtenis van een overledene (N.L.)

 

 

ZATERDAG 23 september 2023

16.30 u. Nieuwkapelle

Gez. mis voor een overleden echtpaar (F.M. & M.B.)

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

18.00 u. Beerst

Gez. fundatiemis voor alle rechthebbende stichters

 Lector: Filip

 Misdienaar: Daan

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

18.00 u. Diksmuide

Gez. mis voor een bijzondere intentie (L.V.)

Dankviering parochiale vrijwilligers Diksmuide & Driekapellen

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

19.30 u. Stuivekenskerke

Gez. fundatiemis voor Johannes Desweemer en vr. (11)

Getuigenis van iemand die in een opvangcentrum werkzaam is

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

 

ZONDAG 24 september 2023

09.00 u. Pervijze

Gez. fundatiemis voor Pieter Deceuninck (24)

Getuigenis van iemand die in een opvangcentrum werkzaam is

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

09.15 u. Woumen

Gez. jaarmis voor Gerard De Cuyper, echtgenoot van Maria Decoene en overleden familie

Tevens gez. jaarmis voor Richard en Maria De Keyrel-Glorie, Walter en Blanche Vandamme-De Keyrel en docher Linette Vandamme

Tevens gez. jaarmis voor Joseph Demeulenaere – Yvonne Deconinck en familie

Tevens gez. jaarmis voor Pierre Duron, Maria Vandepoele, dochter Lorine, zoon Lieven en schoondochter Erna

Opgeluisterd door K.M. Hoger Op Woumen

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

Kermiszondag

 

10.30 u. Diksmuide

Gez. jaarmis voor Jozef Sys en echtgenote Yvonne Cloet

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

10.45 u. Vladslo

Gez. fundatiemis voor de familie Tack

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

Lector: Martine
Misdienaar: Maithé

 

18.00 u. Diksmuide

Gez. mis voor overleden medeparochianen (schaal Allerheiligen)

Omhaling voor migranten – vluchtelingen

 

 

zaterdag 30 september 2023:

16.30 u. Oudekapelle/

18 u. Diksmuide & Leke/

19.30 u. Oostkerke

 

zondag 1 oktober 2023:

9.00 u. Pervijze/ 9.15 u. Woumen/

10.30 u. Diksmuide/ 10.45 u. Beerst/

18 u. Diksmuide

 

 

Weekdagvieringen

 

*Beerst

woensdag 20 september 2023

9.00 u. Fundatiemis voor de familie Tack

 

*Diksmuide

maandag 18 september 2023

8.30 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (3de jaar)

10.30 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (4de jaar)

18.30 u. Fundatiemis familie Bambeke (OCMW)

dinsdag 19 september 2023

8.40 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (5de jaar)

10.30 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (6de jaar)

18.30 u. Fundatiemis familie Bogaert (OCMW)

woensdag 20 september 2023

18.30 u. Fundatiemis August Borget (OCMW)

donderdag 21 september 2023

8.40 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (1ste  jaar)

10.30 u. Schoolviering ’t Saam campus Aloysius (2de jaar)

18.30 u. Fundatiemis Ros. Boussemaere (OCMW)

vrijdag 22 september 2023

8.45 u. Schoolviering Vrije basisschool Sint-Niklaas

10.30 u. Schoolviering Vrije basisschool Sint-Niklaas

18.30 u. Fundatiemis Michel Boutteman (OCMW)

 

*Vladslo (klooster)

maandag 18 september 2023

9.30 u. Mis voor Arthur en Alice Follet – Steen

 

*Woumen

maandag 18 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

dinsdag 19 september 2023

18 u. Avondgebed en fundatiemis voor de familie Tack

donderdag 21 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

vrijdag 22 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

 

*Beerst

woensdag 27 september 2023

9.00 u. Fundatiemis voor de familie Tack

Schoolmis voor de leerlingen van de Vrije basisschool (startviering)

 

*Diksmuide

maandag 25 september 2023

18.30 u. Mis voor overleden echtgenoot, ouders, broer en familie vanwege D.G.

dinsdag 26 september 2023

18.30 u. Mis voor overleden echtgenoot, ouders, broer en familie vanwege D.G.

woensdag 27 september 2023

18.30 u. Mis voor overleden echtgenoot, ouders, broer en familie vanwege D.G.

donderdag 28 september 2023

18.30 u. Fundatiemis voor Johannes Daems (OCMW)

vrijdag 29 september 2023

18.30 u. Fundatiemis voor de familie Dekeyzer (OCMW)

 

*Vladslo (klooster)

maandag 25 september 2023

9.30 u. Mis voor de Goddelijke voorzienigheid

 

*Woumen

maandag 25 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

dinsdag 26 september 2023

9.30 u. Jaargetijde voor overleden parochianen en voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen

donderdag 28 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

vrijdag 29 september 2023

18 u. Fundatiemis voor de familie Tack

 

 

 

WWW.KERKINDIKSMUIDE.BE